torsdag 26 oktober 2017

Feldt: höj räntan

Kjell-Olof Feldt tycker att man bör höja reporäntan från dagens -0.5 till åtminstone noll. Till de argument han anför kan även läggas ett pensionargument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar