fredag 22 april 2022

Svenskan behöver korrekturläsare

Låg nivå på korrekturläsningen i Svenska Dagbladet idag. Skärpning!
Anställ riktiga korrekturläsare!

tisdag 12 april 2022

Northernlightsinvestment

Northernlightsinvestment har blivit sjuk. Riktigt sjuk.

Jag hoppas så att det går bra. Genom åren har jag kommit att uppskatta det personliga tilltalet, de fyndiga formuleringarna, recepten och nostalgin, sparandet i vardagen, klokskapen i synen på världen och mycket annat hos Northernlightsinvestment.

Jag hoppas så att det går bra.

torsdag 7 april 2022

Decisive dividend höjer utdelningen

Aktiekemisten meddelar att Decisive dividend höjer utdelningen till den förpandemiska nivån. Jag är glad att jag höll i aktierna under pandemin (och till och med köpte en del nya under svackan, precis som Aktiekemisten). Aktien är ett ganska stort innehav i min portfölj, och representerar ett slags företag jag gillar:
  • Diversifiering bort från Sverige. Inget fel på Sverige, men för flera år sedan började jag köpa aktier i länder som Norge, Kanada och USA. Dels för att det finns spännande företag där, men också för att så mycket annat i min ekonomi är på svensk mark och i svenska kronor.
  • Lättbegripligt företag (nåja). De köper företag som gör konkreta saker, lite Gnosjökänsla med tillverkningsindustri.
  • Månadsutdelning. Utdelningsinvesteraren inom mig vill ha en del företag i portföljen som delar ut ofta. Inte alla, förstås – de två största innehaven är rent av kvartals- respektive halvårsutdelare (Apple och Investor) – men det är trevligt med ett flöde av utdelningar också.