onsdag 25 februari 2015

Behålla Axis?

Jag har inte sålt familjens Axisaktier. Och kommer nog inte göra det förrän jag blir tvungen.

Canonbudet - 340 kr per aktie - låg ju på 100 kr mer än aktuellt pris på börsen, varpå aktien förstås snabbt hoppade upp den där hundralappen i värde. Axis styrelse och de tre största ägarna, med knappt 40 procent av rösterna, har rekommenderat aktieägarna att tacka ja till budet.

Nu finns det ett antal alternativ:

- Canons bud godtas av tillräckligt många aktieägare (90 %). Köpet blir av, och antingen har man sålt sina aktier för runt 340 kr nu eller så tvångsinlöses aktierna.

- Andra intressenter bjuder upp till dans och det blir ett bjudrace.

- Antalet som accepterar budet når inte 90 procent av rösterna och affären med Canon går därmed inte i hamn. Vad som händer med aktien står skrivet i stjärnorna.

Personligen tror jag att det det första alternativet är det som blir av. Canon har redan 39.5 procent av ägarna samt styrelsens rekommendation att sälja aktierna till Canon.

Men som en liten men dock intressant möjlighet finns alternativ tre. Canonbudet blir inte av och vi som är långsiktiga aktieägare går då ut på en osäker vandring mot framtiden. Men där tror jag att Axis har alla möjligheter att fortsätta utveckla produkter så att företaget expanderar. Och på fem eller tio års sikt kanske då 340 kronor per Axisaktie är ett lågt pris?

Jag vilar på hanen och sitter på aktierna ett tag till.

måndag 23 februari 2015

Kvantitativ och kvalitativ aktieanalys

En av de röda trådar som löper genom samhällsvetenskapernas moderna vetenskapshistoria är konflikten mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Många med mig tycker att det är en konstlad polaritet, man kan ju använda sig av bägge metoderna (som historiker har jag förstås inte varit lika utsatt för den kvantitativa metodiken på grundutbildning, forskarutbildning eller i min forskning som om jag varit sociolog eller ekonom, så jag har inte så mycket investerat i denna motsättning), men den vetenskapliga praktikgemenskap som man skolas in i är en bärande balk i forskarens identitet. Som gjort för motsättningar, alltså.

Detsamma tycks gälla inom aktieanalysen. Fundamentalanalysbloggen publicerade nyligen ett inlägg som är ett välformulerat argument för den kvalitativa aktieanalysen. Vederbörande försöker se bortom siffrorna:

Chanser till bra investeringar ska i princip kännas intuitivt uppenbara och kan sällan räknas fram. Ingenting kan sammanfatta mina erfarenheter de senaste ~10 åren bättre än detta. Den som sitter med excelblad och försöker bygga ett case på antaganden om diverse nyckeltal eller långauträknanden utifrån befintliga data är enligt min erfarenhet ute på mycket hal is och nästan alltid omedveten om detta.
[...]

Det är oerhört mycket lättare att få rätt i långsiktiga väl underbyggda antaganden om man besitter branschkännedom, kunskap om kvalitet på företag och ledning, konkurrenter och trender samt, förstås, samhället och ekonomin i stort. Detta tar dock betydligt mer tid än att göra beräkningar baserade på en kvartalsrapport.

Man har ett väldigt stort försprång mot marknaden som helhet om man istället för att sitta och räkna lägger sin tid på ett enormt ambitiöst läsande av publika källor; rapporter, artiklar, analyser, ekonomipress (i mitt fall nu också Financial Times, dyrt men väl värt det) och lyssnande på framförallt amerikanska ekonomi- och branschinriktade poddar och sedan drar vettiga slutsatser vad gäller det specifika företaget och dess egentliga värde.

Jag kan inte annat än hålla med. När jag själv väljer aktier för familjens sparande sysslar jag väldigt lite med siffror; snarare hänger valet av aktier ihop med den omvärldsanalys jag gör kontinuerligt. Vad är det för samhälle vi lever i? Vart är det på väg, var kommer det ifrån? Vilka företag passar in i dessa mönster? Hur ser företagets organisation och organisationskultur ut?

Det är en omvärldsanalys där min läsning av Times Literary Supplement och forskning inom en rad humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen är fullkomligt centrala, mycket viktigare än de nyckeltal för företag som så många tycks hänga upp sig på.

Jag började läsa aktiebloggar för ett eller annat år sedan och jag måste säga att Fundamentalanalysbloggen står ut som en av de få läsvärda aktiebloggarna som finns. De allra flesta tycks mest handla om sifferexercis.

tisdag 10 februari 2015

Canon köper Axis

Canon lägger ett bud på Axis på 340 kr per aktie.

Ämnet har varit uppe tidigare här på bloggen, då jag bland annat spekulerade i att det hela kunde tänkas passa in i Canons strategi.

Spännande. Axisinnehavet i portföljen lär öka i värde.

onsdag 4 februari 2015

Handelsbanken höjer utdelningen

17.50 kr är den föreslagna utdelningen för Handelsbanken, en ökning från förra årets 16.50. Med ett inköpspris på i snitt 360.90 ger det en direktavkastning på 4.8 procent.

tisdag 3 februari 2015

Swedbank höjer utdelningen

11.35 kr föreslås utdelningen bli i Swedbank. Det ger 6.3 % i direktavkastning, räknat på det genomsnittliga inköpspriset för den inte alltför stora posten Swedbankaktier i min familjs portfölj.