fredag 16 februari 2024

fredag 2 februari 2024

Är det läge att köpa HM?

Daniel Zetterberg omvärderar HM i artikel i SvD (i samarbete med Affärsvärlden) och har nu satt ett köpråd på aktien.

Tål att tänka på.

torsdag 1 februari 2024

Nordic Paper

Nordic Paper är ett inte alltför stort innehav i portföljen: 1.6 %. Men jag gillar företaget.

Det de tillverkar är konkret och har många användningsområden. Sverige är ett glest befolkat land med massor av skog och flera stora skogsbolag. Dessutom finns det anledningar till att se över om plastbaserade produkter kan ersättas av pappersbaserade produkter, så jag tror att Nordic Paper på något sätt har framtiden för sig. Detta tar VD Anita Sjölander upp ett aktuellt VD-ord i senaste delårsrapporten:

Nordic Papers produkter från förnyelsebar råvara är en utmärkt ersättare för fossilbaserad plast till exempel i livsmedelsförpackningar eller i förpackningar för e-handel men det finns en stor potential för fortsatt substitution. Ett teknikområde som utvecklats mycket under senare år är så kallad torrformning där man med tryck och temperatur formar 3D-strukturer av cellulosafibrer. Produkterna som skapas kan konkurrera med plast inom användningsområden som normalt inte nås med konventionellt papper.
Aktien, då? Bloggkollegan Två månadslöner skärskådar siffrorna i aktuellt inlägg. Det ser ganska bra ut, tycker jag, och kan tänka mig att fylla på lite i framtiden.