söndag 19 mars 2023

Zalando

När det gäller Zalando har synen på techbolag och e-handel förändrats, enligt Stefan Wård.
Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga har helt blandat bort korten vad gäller begrepp som techbolag och e-handel. Zalando är ett postorderföretag, det är liksom lika mycket "tech" som Ellos.

Gammal och beprövad teknik

Gustav Jonsson har i ett bra inlägg argumenterat för värdet av att investera i beprövad teknik. Han talar om "moderisk" och hur viktigt det är att satsa på aktier i företag som sysslar med det som folk, det vill säga kunder, behöver och har behövt länge.
Den stora tyngdpunkten i min portfölj är tidlösa produkter, t.ex. är 25 procent mot kakel. Det finns en stor poäng i att äga det som inte förändras: lägre risk. När saker förändras långsammare kan bolag som tagit sig till toppen sitta säkrare. Ny teknik-bolag riskerar i högre grad att bli obsoleta och frånsprungna. "The disruptor will one day be disrupted". Högst osäker på vem som sagt det, men det passar bra i sammanhanget.
Goda tankar att ta med mig när jag ser funderar över min portfölj.

söndag 12 mars 2023

Trä

Jag har lagt en del av mina sparpengar i skog, framförallt Acadian Timber. Därför tycker jag att den här intervjun är intressant.