måndag 12 februari 2018

Norsk forskning inom laxodlingsområdet: bildbehandlingsanalyser av individuella laxar

En sak som jag gillar med den norska laxbranschen är att det är ett sociotekniskt system som förutom de privata företagen också involverar akademisk forskning och utbildning i statlig regi. Detta gör att branschen har ett slags långsiktigt momentum eller kanske snarare uthållighet som sträcker sig bortom vad ett enskilt företag mäktar med.

Jag har tidigare skrivit om några sådana kunskapsuppbyggande och -spridande organisationer som underlättar samarbete mellan akademi och industri när det gäller laxlus.

Nu kommer ytterligare ett exempel på forskning och teknikutveckling som har såväl statliga som privata intressenter. Det gäller utveckling av tekniker för att identifiera individuella laxar i bildflöden, att med bildanalys analysera laxarnas hälsotillstånd med mera på Sealab Ocean Group, som bland annat samarbetat med Marine Harvest. (iLaks.no).

Läs mer på Norges Forskningsråd om denna och andra aktuella forskningssatsningar på det marina området. Norge tycks satsa långsiktigt på havsbruk och det innebär en god resurs för Marine Harvest och de andra bolagen i den norska laxnäringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar