torsdag 2 augusti 2018

Iran, USA, Israel och störningar i de globala transportkedjorna

Ett sätt att tillbringa en augustidag 2018 är att uppdatera sig om säkerhetsläget i Persiska viken och Röda havet. Det är förmodligen inte det bästa sättet att tillbringa en sådan sommardag. Men det är ett sätt.

Det tycks som om interna protester mot den iranska teokratin är starka för tillfället. Vidare är den iranska regimen intresserad av att visa tänderna utåt och planerar en marinövning som spärrar av Hormuzsundet. Dessutom varnar Israel för konsekvenserna av en eventuell Iranledd igenkorkning av farleder in i och ut ur Röda havet.

Vad blir nästa drag?

Den här typen av potentiella konfliker som skulle kunna störa flödet av varor är en av flera politiska risker som fäster vid ägandet av aktier i vissa företag, som exempelvis HM.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar