måndag 8 januari 2018

Arktisk turism och Unlimited Travel Group

Mer Arktis (tidigare inlägg här):

PolarQuest, som ingår i Unlimited Travel Group tecknar ett femårigt avtal om drift av ett expeditionsfartyg (Sea Endurance) för expeditionsresor till Svalbard.

PolarQuest arrangerar expeditioner och äventyrsresor till arktiska resmål.

Det skulle inte förvåna mig om den här typen av mer exklusiv turism i arktiska farvatten kommer gå bra i framtiden. Och i takt med att Arktisk öppnas upp i och med klimatförändringarna kommer fler och fler nya rutter att öppnas upp samtidigt som fler och fler av den miljömedvetna och naturintresserade medelklassen vill lägga 50 000 kronor eller så på att se isbjörnar och isvidder medan de fortfarande finns, på samma gång som sådana resor ger ett slags distinktion åt resenären som särskiljer vederbörande från de som turistreser till mer vanliga avlägsna resmål.

Familjens innehav i Unlimited Travel Group är högst modest. Läge att öka?

1 kommentar: