fredag 23 september 2016

Inköp

Har köpt Unlimited Travel Group, American Shipping Company, Pegroco Invest och Genova Property Group. Portföljen innehåller nu 36 aktieslag och två fonder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar