lördag 9 september 2017

Regeringen bestraffar sparande

Vänsterpartiet har fått in ännu en skattehöjning i regeringens förda politik: nu höjs skatten på ISK och KF.

Som Frida Bratt helt riktigt hävdar i en artikel (SvD) sänder detta märkliga signaler. Först tar vänsterregeringen bort det avdragsgilla pensionssparandet, sedan höjer man skatten på ISK och KF, de sparformer som många småsparare gått över till efter den borttagna avdragsrätten, inte en utan två gånger - samtidigt som man behåller ränteavdraget ograverat. Det är alltså mer gynnat att låna till konsumtion än spara till pension nu än vad det var när borgarna ledde landet.

Eller kanske är det inte så märkliga signaler, egentligen. Vänstern vill inte att vi medborgare skall ha den ekonomiska autonomi som ett sparkapital innebär. Socialisterna vill att vi skall vara beroende av de politiskt villkorade välfärdssystemen fullt ut.

Förra gången vänsterregeringen gjorde en sådan här skattehöjning på sparande var Jan "Rika tillsammans" Bolmeson positiv. Jag höll inte med honom då, håller inte med om det goda i skattehöjningen idag heller.

För givet de låga pensionerna som det allmänna pensionssystemet kommer att generera för många låg- och medelinkomsttagare, så är det viktigt att man gynnar privat sparande, inte förstör för det som vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet nu gör. Och inte bara för pensionsändamål är det viktigt med ett sparande.

Kom tillbaka, Borg, allt är förlåtet!

Förutom sakfrågan tycker jag det är lite märkligt hur socialdemokraterna, ett parti som innehåller många vettiga politiker och som gjort goda saker genom åren, låter vänsterpartiet, ett litet parti långt ut på vänsterkanten, få sådant genomslag i den förda politiken.

Hoppas bara att det här partiet, med få procent av rösterna och en historia av krypande och inställsamhet inför kommunistdiktaturerna i östeuropa och Asien, kopplas bort från reellt inflytande över politiken. Det kan ske på olika sätt, kanske genom att Alliansen fortsätter med misstroendevotum och andra instrument i riksdagsarbetet. Eller, och kanske hellre, att socialdemokraternas högerflygel inser att samarbetet med vänsterpartiet och miljöpartiet är till skada för landet och istället gör upp med borgarna.

Update: bloggen Funderingar om privatekonomi kommenterar beskedet om regeringens skattehöjning på sparande.

Update II: Lars Wilderäng kommenterar också.

Update III: Stefan Thelenius kommenterar (i kommentarsflödet till Thelenius bloggpost hävdar någon att Alliansen inte kommer stoppa det här förslaget). Inlägg i frågan också på Frihetsmaskinen.

Update IV: inlägg av Anna Svahn här och här.

Update V: Gustavs aktieblogg kommenterar nyheten om skattehöjning på sparande. Bland annat skriver han:

Om någon skulle crowdfunda en ekonomiutbildning (eller annan utbildning) till vissa ekonomisk-politiska talespersoner skulle jag bidra direkt. Det om något vore "bra för Sverige". En absurd detalj är också att oppositionen - om den bara vill - skulle kunna stoppa den här höjningen när som helst.
Jag håller med om den senare delen av citatet - oppositionen har makt att stoppa det här beslutet. Men jag är inte så säker på att det är utbildning som saknas hos vänstern: det är inte för att de saknar kunskap i ekonomi, det är för att de vill ha det så här som de gör så här. De vill inte att medborgare skall bygga upp en ekonomisk buffert som vi bestämmer över själva. De vill att vi skall vara beroende av socialförsäkringssystem som orkestreras av politiska beslut. Det här gäller vänsterpartiet, stora delar av miljöpartiet och en inte oväsentlig del av socialdemokraterna.

Hur det partiets vettiga högerflygel kan gå med på det här fjäsket för Vänsterpartiet är svårbegripligt men en intressant politisk detalj, minst sagt.

Update VI: "Slår mot låginkomsttagare" - vänsterpartiets skattehöjning är inte enbart något som påverkar överklassen. Maria Crofts, DN, diskuterar skattehöjningen på pensionssparande.

Update VII: ytterligare bloggposter i ärendet kommer från Chansar mest; Pengabloggen; Utdelningsinvesteraren; Petrusko.

Update VIII: Miljonär innan 30 skriver också.

Update IX: Micke Larsson ger sitt bidrag till kören av kritiker. Och så har moderaternas och liberalernas talespersoner sågat förslaget:

"Det är ännu en av skattehöjningar som regeringen driver igenom med Vänsterpartiet och som drabbar helt vanligt folk. Man har gång på gång höjt skatten på arbete och nu ger man sig också på sparandet", säger Maria Malmer Stenergard (M), skattepolitisk talesperson, till Dagens Nyheter. Hon får medhåll av Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson. "Det är helt obegripligt. Skatten på sparande behöver sänkas, inte höjas", säger han till DN.
Men vad kommer de borgerliga göra för att hejda förslaget?

Update X: "En medborgare utan ekonomiskt handlingsutrymme är beroende av staten. Precis som Vänsterpartiet vill ha det." Mats Skogkär, Sydsvenskan, kommenterar vänsterpartiets skattehöjning för vanliga medborgares sparande.

Update XI: Stefan Thelenius skriver om matematiken bakom den socialistiska regeringens skattehöjning.

2 kommentarer:

 1. Jag håller helt med dig. Det är sinnessjukt hur vänstern kan få lov att påverka svensk politik på det här sättet. Särskilt som vi befinner oss i en högkonjunktur, vilket innebär att staten får in fler skattekronor än någonsin - och ändå räcker det inte. Vänstern nöjer sig inte förrän skatten är 100%. Kommunism och planekonomi borde förpassas till 1900-talet.

  SvaraRadera
 2. SD vill återgå till ursprungliga reglerna efter förra höjningen. Så hoppas de vill stoppa denna direkt. Alliansen kommer nog inte kriga dock.

  Från SD motion. Biten gällande Investeringssparkonto.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kapitalforsorjning-och-riskkapital_H402119

  "Investeringssparkonto

  Investeringssparkontot infördes som en schablonbeskattad sparform 2012. Det är angeläget att skattereglerna underlättar för enskilda småsparare att ha ett aktivt sparande och som kan minska byråkratin vid deklaration. Det finns många moment vid direkta investeringar som utgör ett hinder eller svårigheter vid exempelvis aktiesparande såsom nyemissioner, fondemissioner, inlösenförfarande etc.

  Sverigedemokraterna tror att det är bra med ett brett aktiesparande i befolkningen, delvis för att stärka sitt privata finansiella kapital men även för landet som helhet med ett högt inhemskt ägande av bolag som främst verkar i Sverige.

  När investeringssparkontot infördes var det inget av de åtta nuvarande partierna i riksdagen som hade någon annan uppfattning för hur schablonintäkten från investeringssparkontot skulle beräknas. Detta lär ha varit en tydlig signal till de småsparare som öppnade kontot om att det fanns långsiktiga förutsägbara regler för hur deras innehav skulle beskattas och under vilka former det skulle ske.

  I budgetpropositionen för 2016 valde däremot den rödgröna regeringen att endast fyra år efter införandet ändra förutsättningarna för sparformen och tillförde ett strafftillägg om 0,75 % av hela avgiftsunderlaget. Något som får betraktas som ett direkt svek mot landets småsparare då man kort efter införandet ändrar förutsättningarna för sparformen. För de småsparare som exempelvis nu skulle vilja återgå med sitt sparande till en vanlig aktiedepå som en konsekvens av att långsiktiga förutsättningar saknas tvingas nu till att avyttra samtliga värdepapper då värdepapper inte kan flyttas ut från investeringssparkontot.

  Sverigedemokraternas uppfattning är att skattereglerna kring beräkningen av avgiftsunderlaget ska återställas då statsfinanserna tillåter det till de regler som gällde vid införandet 2012 och som även utgjort grundförutsättningen för de flesta som öppnat ett investeringssparkonto. En åtgärd som är angelägen för att uppvisa trovärdighet kring långsiktiga förutsättningar i denna investeringsform inför landets småsparare."

  /P

  SvaraRadera