torsdag 10 augusti 2017

Ett nytt skattefinansierat stödprogram till företagandet i Lund

Till de organisationer som, ofta med skattemedel, försöker klistra ihop något slags bidragsfinansierad företagsverksamhet med ..., tja, jag vet, inte, universitetet och LTH, kanske, kan nu läggas Smile. Organisationen, som jag aldrig hört talas om innan, sorteras in bredvid Medicon Valley, Lund Life Science Incubator, Edison Park, Kunskapsstråket, Innovationskarnevalen, Lundaporten, Mobile heights, Medicon Village och så vidare.

Och de har fått statliga bidragspengar! Bara fyra miljoner, visserligen, vilket väl räcker till att finansiera en eller kanske två experter i tre-fyra år. Men ändå.

Ibland undrar jag: det här "företagandet" som försiggår i Lunds utkanter hade mått bra av lite fler fakturor och lite färre skattefinansierade bidrag. Låt de offentliga medlen gå till vetenskaplig infrastruktur på universitet i form av grundforskning och undervisning på hög nivå och låt företagen sedan utvecklas utan en massa konstgjord andning i bidragsfinansierade inkubatorer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar