fredag 21 augusti 2015

Några tankar om politiska risker förknippade med Hennes & Mauritz

I vår portfölj finns i dagsläget Apple, HM, Investor, Handelsbanken, Swedbank, Didner och Gerge Småbolagsfond samt Spiltan Aktiefond Småland. I detta sjumannalag är det väl främst de bägge bankerna jag förknippat med begreppet politiska risker; det är inte svårt att tänka sig att bankernas verksamhet snabbt kan påverkas av politiska faktorer som ligger långt utanför bankernas egen kontroll. Politiker kan få för sig att försöka vinna röster på regeländringar riktade mot bankerna och deras vinster.

Men det finns politiska risker även på andra håll. En sådan risk blev jag varse i morse när jag till frukost som vanligt läste Svenskan och Klas Nybergs streckare om modeindustrins efterkrigshistoria. Nyberg, ekonomihistoriker med inriktning mot textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur, skriver om Carina Gråbacke och hennes nya bok Kläder, shopping och flärd: modebranschen i Stockholm 1945-2010.

Av streckaren att döma är det här en riktigt intressant bok som bland annat diskuterar framväxten av HM. En sak som jag inte hade klart för mig men som jag lärde mig genom att läsa Nybergs diskussion om Gråbackes bok, är vilken roll politiska faktorer spelat för HMs expansion.

Tydligen fanns det kraftiga begränsningar i handeln med kläder, "kvotsystemet", fram till 2005 då dessa begränsningar minskades radikalt. Det är i samband med kvotsystemets avskaffande som HMs stora expansion kommer.

Denna frihandelspolitik har gynnat HM och dess expansion. Men det som har ändrats kan även ändrats tillbaka. Det är omöjligt att veta om huruvida olika utrikespolitiska mekanismer leder till att frihandeln med bomull, tyger och färdigsydda kläder minskar i delar av världen, vilket skulle förändra spelplanen för ett företag som HM. Till detta kommer militära konflikter som skulle kunna störa det världsomspännande nät av transporter som krävs för att frakta HMs kläder världen över.

Kanske är HM lika känsligt för politiska konjunkturer och störningar som bankerna i min portfölj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar