söndag 18 januari 2015

Årets utdelningar

De närmaste månaderna kommer besked om utdelningar.

I min familj har vi följande aktier (med utdelning i parentes):

Axis (5.50 kr)
HM (9.50 kr)
Investor (8 kr)
Handelsbanken (16.50 kr)
Swedbank (10.10 kr)

Det skall bli intressant att se hur utdelningarna blir under 2015. HM har inte höjt sin utdelning på några år (kanske för att finansiera utbyggnaden av sin näthandel, vem vet?), så kanske är det dags för en höjning där?

Jag gillar utdelningar. Det är en direkt koppling mellan ett företags resultat och oss aktieägare, helt konkret uppkommen genom företagets vinster; det är en del av investerandet i aktier som har att göra med driften av riktiga företag, till skillnad från de delvis masspsykologiska effekterna som ligger bakom prissättningen av aktier på bören.

Hälsosamma företag genererar stabila och långsiktigt hållbara vinster som delas ut till aktieägarna.

Utdelning är ett av de kriterier jag tittar på när jag investerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar