tisdag 2 december 2014

Månadens inköp

Jag köpte Investor för månadens insättning på Avanzakontot. Ser en tråktrygg aktie med god totalavkastning över lång sikt vilket gör att halten Investor ökar i vår portfölj, där HM fortfarande är det absolut största innehavet.

Investor har en årlig historisk totalavkastning, räknat på 20 års data, på 13.9 procent. Historia är ju ingen garant för framtida utveckling, men vad jag kan se är det ett stabilt ekonomiskt bygge som består av såväl ett antal storbolag - SEB, Atlas Copco, ABB, SAAB och så vidare - som ägande utanför börsen.

Symbiosen mellan Investor och (S)verige är en av modernitetens starkare legeringar och även om folkhemmets ekonomiska politik inte finns på plats längre, nu i det tjugoförsta århundradet, så är ett köp av Investor och dess företag ett köp av en liten skärva av de företag som växte sig stora under 1900-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar