fredag 4 januari 2019

Hvad gör väl namnet? Det, som ros vi kalla, Med annat namn dock lika ljufligt doftar

Ja, vad betyder namnet – egentligen?

Ämnet dök upp för mig nyligen när Marine Harvest bytte namn till ... Mowi. Företaget är ett av de större innehaven jag har och under flera år har jag intresserat mig för den norska laxodlingsbranschen, och även om jag äger aktier i flera av dessa företag är det Marine Harvest jag valt att satsa mest på. Och nu har de alltså bytt namn till Mowi. Marine Harvest är väl ett OK namn men Mowi är sämre. Det spelar ingen roll att namnet användes av företaget en gång i tiden, det är fortfarande sämre än Marine Harvest.

Tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar