lördag 21 oktober 2017

Arktis och mina investeringar

SvD hade en artikel om förändringarna i Arktis. Klimatförändringar och avsmältning av stora ismassor är inte enbart ekologiska problem utan erbjuder också möjligheter för utvinning av naturresurser som tidigare varit svåråtkomliga, förändrade handelsrutter för sjöfarten och även en förändrad militär närvaro i trakterna kring Nordpolen. Som en ny kontinent (utan fast mark, i och för sig) blir tillgänglig för mänsklig aktivitet. Hittills har det varit förknippat med hårda umbäranden att vara verksam norr om 80 graders latitud; vad händer när detta inte gäller längre?

Men vad betyder detta för aktiespararen? Vilka aktier i min portfölj kan komma att påverkas i en framtid med ett allt mer isfritt Arktis? Låt oss se på några bolag bland mina innehav.

Den största aktieposten i min portfölj, Investor, borde kanske inte påverkas så mycket av det scenario som på några årtiondens sikt skisseras i SvD-artikeln. Men bland Investors innehav finns några bolag som kan påverkas. Där finns Wärtsilä som med sin marinverksamhet kan få nya kunder när polarhavet mer och mer befraktas, och som med sin energidel med bland annat olja, gas och inte minst LNG kan få nya beställningar när nya gas- och oljefält utvinns. Wärtsilä är en icke-trivial del av Investor, 6 % av totala tillgångarna. Ett annat och ännu större (20 %) Investorinnehav är Atlas Copco som med sin verksamhet i gruv- och anläggningssektorn nog kan få en del nya kontrakt på Arktis.

Näst största posten, nästan lika stor som ettan Investor, är HM. Förändrade handelsrutter ger billigare och säkrare transport av kläder från de asiatiska producenterna? Aningen långsökt, men det kan spela in.

Ett halvstort innehav, plats sju, är American Shipping Company, men om jag förstår saker och ting rätt så handlar det här rederiets verksamhet om enbart transporter mellan amerikanska hamnar enligt the Jones Act. I och för sig kan detta företagets påverkas av isförekomsten nära Alaska och de fraktbehov som kan uppstå om olja utvinns nära Alaska.

Plats 8: Marine Harvest. Storskalig fiskodling på Svalbard? Kanske ett expansionsområde om norsk fiskodling fortsätter att växa till sig och man av någon anledning vill ha alternativ till norska fjordar med mera.

Plats 9: Ocean Yield med sin verksamhet i oil-service och industrial shipping borde det här företaget kunna dra nytta av ökad maritim och råvarubaserad industriell närvaro i Arktis. Kanske ett av de klaraste fallen av Arktisrelaterad potential i min portfölj.

På plats 13 återfinns det lilla västsvenska investmentbolaget Pegroco. Ingen direkt arktisk profil, men en möjlighet är att Pegrocos innehav i Flexenclosure skulle kunna få kunder när Arktis får fler basstationer för mobiltelefoni.

Plats 15: Eolus vind. Vindkraftsparker i norr? Tja, vem vet vad som händer på några årtiondens sikt.

Plats 16: Saab. Yep, försvarsmaterial kommer behövas och länder som Norge, Kanada och USA förväntas köpa en del till sina Arktisbaserade styrkor.

Plats 30: Stolt-Nielsen. Skeppar kemikalier, LNG med mera över världshaven. Yep, kan mycket väl komma att tjäna på en ökad tillgänglighet till Arktis.

Plats 33: Dynagas LNG. Arktisk gastransport per fartyg. Yep.

Spontant känns det som att Ocean Yield har god arktispotential och med en direktavkastning på idag 8.5 % är det en intressant investering i vilket fall. Kanske skulle ta och öka lite i det företaget och låta det ligga till sig i portföljen och hoppas på en arktisk expansion i takt med att isarna smälter?

Update Ryssland skickar missiler i Arktis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar